گذر از اقیانوس اطلس با قایق پارویی؛ ۵هزار کیلومتر در ۵۰ روز

گذر از اقیانوس اطلس با قایق پارویی؛ ۵هزار کیلومتر در ۵۰ روز

توبی گریگوری، ورزشکار فوق استقامت و یکی از سه عضو تیم قایق پارویی اقیانوس عربی است. دو هم‌تیمی دیگر او جیمز رالی و ری تاماگنینی هستند. توبی قصد دارد در سفری ۵ هزار کیلومتری طول اقیانوس اطلس را بپیماید.

تازه‌ترین ویدیو