آشنایی با محلی‌ها؛ اشتیاق جوان‌ترین خلبان امارات برای پروازهای نمایشی

آشنایی با محلی‌ها؛ اشتیاق جوان‌ترین خلبان امارات برای پروازهای نمایشی

«پرواز بیشتر نوعی بازی روانی است. صدای موتور هواپیما را می‌شنیدم و سعی می‌کردم بفهمم که چه حرفی برایم دارد. بعد به خودم گفتم من در این کار خیلی پیش می روم.»

تازه‌ترین ویدیو