کارآفرینان در قطر؛ تسهیل دسترسی به فضای مجازی برای نابینایان

ویدیوها. کارآفرینان در قطر؛ تسهیل دسترسی به فضای مجازی برای نابینایان

با همکاری

«طراحان این سامانه می‌گویند تا پیش از این فناوری بریل در فضای مجازی بسیار گران، کُند و نامطمئن بوده و همین امر شکاف میان نابینایان و دیگر کاربران را بیشتر کرده است.»

مطالب بیشتر از Qatar 365

تازه‌ترین ویدیو