موج گرما

ویدیوها. تصاویری از پاکسازی کانال پاریس؛ از دوچرخه تا تلویزیون از آب بیرون کشیده شد

آبراه یا کانال بَسن دو لَویلت (Bassin de La Villette) که در پاریس قرار دارد، به همت کارزاری زیست محیطی پاکسازی شد. در جریان این پاکسازی انواع زباله از دوچرخه گرفته تا تلویزیون از کف این آبراه بیرون کشیده شد.

آبراه یا کانال بَسن دو لَویلت (Bassin de La Villette) که در پاریس قرار دارد، به همت کارزاری زیست محیطی پاکسازی شد. در جریان این پاکسازی انواع زباله از دوچرخه گرفته تا تلویزیون از کف این آبراه بیرون کشیده شد.

تازه‌ترین ویدیو