هلند

ویدیوها. ویدئوی رقص و پایکوبی خانواده سلطنتی هلند در جشن روز پادشاه

خانواده سلطنتی هلند با سفر به ماستریخت در جشن روز پادشاه شرکت کرد. ویللم الکساندر، پادشاه هلند، را در این سفر که با اتوبوس انجام شد، ملکه ماکسیما، دخترانش، پرنسس لورنتین، شاهزاده کنستانتین و برنهارد همراهی کردند. آنها با استقبال گروه‌های موسیقی مواجه شدند و همزمان با اجرای دی جی لوکاس و استیو همراه با حاضران در جشن به رقص و پایکوبی پرداختند. گروه رقصی نیز با لباس های زرد و آبی که نماد اوکراین است، در این جشن اجرای برنامه داشت.

خانواده سلطنتی هلند با سفر به ماستریخت در جشن روز پادشاه شرکت کرد. ویللم الکساندر، پادشاه هلند، را در این سفر که با اتوبوس انجام شد، ملکه ماکسیما، دخترانش، پرنسس لورنتین، شاهزاده کنستانتین و برنهارد همراهی کردند. آنها با استقبال گروه‌های موسیقی مواجه شدند و همزمان با اجرای دی جی لوکاس و استیو همراه با حاضران در جشن به رقص و پایکوبی پرداختند. گروه رقصی نیز با لباس های زرد و آبی که نماد اوکراین است، در این جشن اجرای برنامه داشت.

تازه‌ترین ویدیو