موفقیت کنترل کیفی سخت‌گیرانه ژاپنی‌ها در احیای صادرات کشاورزی

موفقیت کنترل کیفی سخت‌گیرانه ژاپنی‌ها در احیای صادرات کشاورزی

با همکاری

کشاورزی ژاپن در اثر فاجعهٔ هسته‌ای فوکوشیما به‌شدت آسیب دید و ترس از آلوده‌شدن محصولات خوراکی سبب محدودیت صادرات آنها شد.

تازه‌ترین ویدیو