«نه به جنگ» اوکراین با بالا رفتن از آسمانخراش پاریس

ویدیوها. «نه به جنگ» اوکراین با بالا رفتن از آسمانخراش پاریس

دو مرد فرانسوی در حمایت از اوکراینی‌ها در برابر تهاجم ارتش روسیه، از آسمانخراش ۲۱۰ متری «مونپارناس» پاریس، پایتخت، بالا رفتند. آن دو که کاپشن آبی و زردرنگ به تن داشتند، پرچم دو رنگ اوکراین را در طبقات ابتدایی این برج برافراشتند و سپس تا آخرین طبقه این آسمانخراش صعود کردند. آنها پیش از صعود تکه مقوایی را در دست گرفتند با این نوشته کوتاه بر آن: «نه به جنگ».

دو مرد فرانسوی در حمایت از اوکراینی‌ها در برابر تهاجم ارتش روسیه، از آسمانخراش ۲۱۰ متری «مونپارناس» پاریس، پایتخت، بالا رفتند. آن دو که کاپشن آبی و زردرنگ به تن داشتند، پرچم دو رنگ اوکراین را در طبقات ابتدایی این برج برافراشتند و سپس تا آخرین طبقه این آسمانخراش صعود کردند. آنها پیش از صعود تکه مقوایی را در دست گرفتند با این نوشته کوتاه بر آن: «نه به جنگ».

تازه‌ترین ویدیو