طرح‌های امارات برای ورود زنان به میدان علم و فناوری

طرح‌های امارات برای ورود زنان به میدان علم و فناوری

کاوشگر مریخ‌پیمای امید امارات سال گذشته درحالی‌ راهی فضا شد که ۸۰ درصد از پژوهشگران و ۳۴ درصد از عوامل اجرایی این پروژه را زنان تشکیل می‌دادند.

تازه‌ترین ویدیو