تیراندازی سربازان ناراضی بورکینافاسو؛ دولت وقوع کودتا را تکذیب کرد

ویدیوها. تیراندازی سربازان ناراضی بورکینافاسو؛ دولت وقوع کودتا را تکذیب کرد

در حالی که بامداد یکشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) در چندین پادگان نظامی در سراسر بورکینافاسو، از جمله در پایتخت این کشور اواگادوگو، صدای شدید تیراندازی شنیده شده است، دولت اخبار مبنی بر تلاش نظامیان برای کودتا در این کشور را تکذیب کرد. روز یکشنبه همزمان تظاهرات ضددولتی نیز در اطراف برخی پادگان‌ها بر پا شد. «روش مارک کریستیان کابوره» رئیس جمهوری بورکینافاسو از زمان انتخاب مجددش در نوامبر ۲۰۲۱ با مخالفت فزاینده‌ای به ویژه در سرکوب گروه‌های افراطی اسلام‌گرا روبرو بوده است. بورکینافاسو در سال‌های گذشته کشور آرامی بود، اما شورش‌های مکرر گروه‌های اسلامی به ویژه القاعده و داعش، این کشور را به ورطه بحران کشانیده است.

در حالی که بامداد یکشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) در چندین پادگان نظامی در سراسر بورکینافاسو، از جمله در پایتخت این کشور اواگادوگو، صدای شدید تیراندازی شنیده شده است، دولت اخبار مبنی بر تلاش نظامیان برای کودتا در این کشور را تکذیب کرد. روز یکشنبه همزمان تظاهرات ضددولتی نیز در اطراف برخی پادگان‌ها بر پا شد. «روش مارک کریستیان کابوره» رئیس جمهوری بورکینافاسو از زمان انتخاب مجددش در نوامبر ۲۰۲۱ با مخالفت فزاینده‌ای به ویژه در سرکوب گروه‌های افراطی اسلام‌گرا روبرو بوده است. بورکینافاسو در سال‌های گذشته کشور آرامی بود، اما شورش‌های مکرر گروه‌های اسلامی به ویژه القاعده و داعش، این کشور را به ورطه بحران کشانیده است.

تازه‌ترین ویدیو