ورزش، تفریح و کار گروهی بابانوئل‌های خیر

ویدیوها. ورزش، تفریح و کار گروهی بابانوئل‌های خیر

بیش از ۲۰۰ اسکی‌باز و اسنوبردر روز یکشنبه لباس بابانوئل‌ها را به تن کردند و در کوهستان‌ ایالت «مین» آمریکا، هم ورزش و تفریح و هم کاری گروهی و اجتماعی کردند. این مراسم که با هدف جمع‌آوری خیریه برای آموزش و سرگرمی‌‌های جوانان ساکن در مناطق محلی و غیرشهری برگزار شد، با استقبال گسترد‌ه‌ گروه‌های سنی مختلف رو به رو شد. افراد برای شرکت در این مراسم باید دست‌کم ۲۰ دلار به عنوان ورودی پرداخت می‌کردند. برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند بیش از ۵ هزار دلار برای فعالیت‌های جوانان جمع آوری شده است.

بیش از ۲۰۰ اسکی‌باز و اسنوبردر روز یکشنبه لباس بابانوئل‌ها را به تن کردند و در کوهستان‌ ایالت «مین» آمریکا، هم ورزش و تفریح و هم کاری گروهی و اجتماعی کردند. این مراسم که با هدف جمع‌آوری خیریه برای آموزش و سرگرمی‌‌های جوانان ساکن در مناطق محلی و غیرشهری برگزار شد، با استقبال گسترد‌ه‌ گروه‌های سنی مختلف رو به رو شد. افراد برای شرکت در این مراسم باید دست‌کم ۲۰ دلار به عنوان ورودی پرداخت می‌کردند. برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند بیش از ۵ هزار دلار برای فعالیت‌های جوانان جمع آوری شده است.

تازه‌ترین ویدیو