فوران آتشفشان کوه آتنا در سیسیل ایتالیا

ویدیوها. فوران آتشفشان کوه آتنا در سیسیل ایتالیا

آتش‌فشان آتنا در سیسیل ایتالیا روز یکشنبه ۲۹ اوت، بار دیگر فوران کرد و گذازه‌های آتش از دهانه این کوه به بیرون آمد.

آتش‌فشان آتنا در سیسیل ایتالیا روز یکشنبه ۲۹ اوت، بار دیگر فوران کرد و گذازه‌های آتش از دهانه این کوه به بیرون آمد.

موسسه ژئوفیزیک و آتشفشانی کاتانیا می‌گوید فعالیت بزرگترین آتشفشان فعال در اروپا باعث خروج خاکستر از دهانه این کوه و همچنین بیرون آمدن زبانه‌های آتش از دهانه آتنا شده است.

آتنا بزرگترین آتشفشان از سه آتشفشان فعال در ایتالیا در جزیره سیسیل واقع شده است.

تازه‌ترین ویدیو