تصاویری از شورش دموکراسی‌خواهان در پادشاهی اسواتینی

ویدیوها. تصاویری از شورش دموکراسی‌خواهان در پادشاهی اسواتینی

آتش زدن لاستیک‌ها و موانع خیابانی و تعقیب و گریز معترضان به دست پلیس، اینها صحنه‌هایی است از سه روز پیش در اسواتینی در همسایگی آفریقای جنوبی و موزامبیک که تا پیش از این سوازیلند خوانده می‌شد، دیده می‌شود. دموکراسی‌خواهان این آخرین نظام پادشاهی مطلق در آفریقا را به سرکوب‌گری و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده اعتراضات مردم این کشور کوچک و فقیر را در شهرهای مانزینی و ماتسافا نشان می‌دهد. دولت مقررات محدودیت رفت و آمد در کشور اعلام کرده است. در اسواتینی ۱.۱ میلیون نفری، پادشاه مسواتی سوم بیش از سه دهه است که حکومت می‌کند. دولت روز سه شنبه ادعای فرار پادشاه از کشور را تکذیب کرد.

آتش زدن لاستیک‌ها و موانع خیابانی و تعقیب و گریز معترضان به دست پلیس، اینها صحنه‌هایی است از سه روز پیش در اسواتینی در همسایگی آفریقای جنوبی و موزامبیک که تا پیش از این سوازیلند خوانده می‌شد، دیده می‌شود. دموکراسی‌خواهان این آخرین نظام پادشاهی مطلق در آفریقا را به سرکوب‌گری و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده اعتراضات مردم این کشور کوچک و فقیر را در شهرهای مانزینی و ماتسافا نشان می‌دهد. دولت مقررات محدودیت رفت و آمد در کشور اعلام کرده است. در اسواتینی ۱.۱ میلیون نفری، پادشاه مسواتی سوم بیش از سه دهه است که حکومت می‌کند. دولت روز سه شنبه ادعای فرار پادشاه از کشور را تکذیب کرد.

تازه‌ترین ویدیو