آموزش نظامی کودکان در مکزیک برای مقابله با باندهای تبهکار

ویدیوها. آموزش نظامی کودکان در مکزیک برای مقابله با باندهای تبهکار

کودکان روستایی در جنوب غربی مکزیک در کنار افراد بزرگسال رژه نظامی می دهند.

کودکان روستایی در جنوب غربی مکزیک در کنار افراد بزرگسال رژه نظامی می دهند.

این کودکان در کنار گروهی از بزرگسالان این روستا برای مبارزه و دفاع از خود در مقابل باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر آموزش نظامی می بینند. این روستا آیاهوالتامپا نام دارد. 

یکی از بزرگسالان این روستا که در تشکیل این گروه نقش داشته است به خبرنگاران می گوید کودکش توسط قاچاقچیان گروگان گرفته شده و ناپدید شده است. وی دلیل اصلی تشکیل گروه را دفاع از جان کودکان عنوان می کند.

تازه‌ترین ویدیو