لبنانی‌های خشمگین در اعتراض به مشکلات اقتصادی لاستیک آتش زدند

ویدیوها. لبنانی‌های خشمگین در اعتراض به مشکلات اقتصادی لاستیک آتش زدند

مردم بیروت، پایتخت لبنان در اعتراض به مشکلات اقتصادی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز به خیابان‌ها آمدند. معترضان خشمگین با آتش زدن لاستیک و سطل آشغال، نارضایتی خود را از استمرار مشکلات اقتصادی ابراز کردند و خیابان‌هایی از بیروت را مسدود کردند. در پی افزایش بی سابقه قیمت ارز در لبنان، هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه با حدود ۱۰ هزار دینار لبنانی معامله شد.

مردم بیروت، پایتخت لبنان در اعتراض به مشکلات اقتصادی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز به خیابان‌ها آمدند. معترضان خشمگین با آتش زدن لاستیک و سطل آشغال، نارضایتی خود را از استمرار مشکلات اقتصادی ابراز کردند و خیابان‌هایی از بیروت را مسدود کردند. در پی افزایش بی سابقه قیمت ارز در لبنان، هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه با حدود ۱۰ هزار دینار لبنانی معامله شد.

تازه‌ترین ویدیو