ارکستر خیابانی معترضان در میانمار

ویدیوها. ارکستر خیابانی معترضان در میانمار

گروهی از نوازندگان جوان در میانمار با تشکیل گروهی به نام «نسل زد ام‌ام» به نشانه اعتراض به کودتای دو هفته پیش نظامیان، در خیابان‌های یانگون، بزرگ‌ترین شهر این کشور آهنگ اعتراضی جدید خود را اجرا کردند. اجرای این آهنگ اعتراضی که «انقلاب» نام دارد، در روز سه شنبه ۱۶ فوریه (۲۸ بهمن) با هنرنمایی گروهی از رقصندگان همراه بود. معترضان میانمار خواستار پایان حکومت نظامیان و آزادی آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی هستند.

گروهی از نوازندگان جوان در میانمار با تشکیل گروهی به نام «نسل زد ام‌ام» به نشانه اعتراض به کودتای دو هفته پیش نظامیان، در خیابان‌های یانگون، بزرگ‌ترین شهر این کشور آهنگ اعتراضی جدید خود را اجرا کردند. اجرای این آهنگ اعتراضی که «انقلاب» نام دارد، در روز سه شنبه ۱۶ فوریه (۲۸ بهمن) با هنرنمایی گروهی از رقصندگان همراه بود. معترضان میانمار خواستار پایان حکومت نظامیان و آزادی آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی هستند.

تازه‌ترین ویدیو