نمایش اعتراضی به «خفگی آرام فرهنگی» در خیابان‌های پاریس

ویدیوها. نمایش اعتراضی به «خفگی آرام فرهنگی» درخیابان‌های پاریس

جمعی از هنرمندان شهر پاریس، پایتخت فرانسه در اعتراض به تعطیلی اماکن فرهنگی، در خیابان‌های مرکزی این شهر اقدام به اجرای برنامه کردند.

جمعی از هنرمندان شهر پاریس، پایتخت فرانسه در اعتراض به تعطیلی اماکن فرهنگی، در خیابان‌های مرکزی این شهر اقدام به اجرای برنامه کردند.

این هنرمندان سعی کردند توجهات عمومی را نسبت به آسیبی که شیوع ویروس کرونا به مراکز و رویدادهای فرهنگی وارد کرده، جلب کنند.

این گروه معتقدند تعطیلی‌های ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در فرانسه، زیست فرهنگ شهر را به «خفگی آرام» سوق داده است.

تازه‌ترین ویدیو