تصاویری از لحظات پایانی نجات کارگران از اعماق معدن طلای چین

ویدیوها. تصاویری از لحظات پایانی نجات کارگران از اعماق معدن طلای چین

تلاش شانزده تیم علمیات امداد و نجات برای یافتن اثری از آخرین کارگر مدفون شده در زیر آوار معدن طلای «هوشان» در استان شاندونگ چین ادامه دارد، کارگری که به همراه همقطارانش بیش از ۱۰ روز پیش و در پی وقوع انفجار در این معدن گرفتار شدند. چند روز بعد از حادثه امید برای نجات معدنچیان با ایجاد مجرای باریک ارتباطی و سپس رساندن یک تلفن‌ ضد آب به آنان قوت گرفت. امدادگرانی که توانستند ۱۱ معدنچی را نجات و جسد ۹ جسد نفر دیگر را کشف کنند می‌گویند تا یافتن اثری از تنها مفقود از پای نخواهند نشست. یکی از معدنچیانی که پیشتر نجات یافته اما به دلیل وخامت حالش به کُما رفته بود درگذشت و شمار جانباختگاه در حادثه معدن طلا به ۱۰ نفر رسید.

تلاش شانزده تیم علمیات امداد و نجات برای یافتن اثری از آخرین کارگر مدفون شده در زیر آوار معدن طلای «هوشان» در استان شاندونگ چین ادامه دارد، کارگری که به همراه همقطارانش بیش از ۱۰ روز پیش و در پی وقوع انفجار در این معدن گرفتار شدند. چند روز بعد از حادثه امید برای نجات معدنچیان با ایجاد مجرای باریک ارتباطی و سپس رساندن یک تلفن‌ ضد آب به آنان قوت گرفت. امدادگرانی که توانستند ۱۱ معدنچی را نجات و جسد ۹ جسد نفر دیگر را کشف کنند می‌گویند تا یافتن اثری از تنها مفقود از پای نخواهند نشست. یکی از معدنچیانی که پیشتر نجات یافته اما به دلیل وخامت حالش به کُما رفته بود درگذشت و شمار جانباختگاه در حادثه معدن طلا به ۱۰ نفر رسید.

تازه‌ترین ویدیو