غسل آیینی کاهنان با آب یخ در ژاپن

ویدیوها. غسل آیینی کاهنان با آب یخ در ژاپن

کاهنان جوان آیین شینتو در ژاپن، آیین سنتی تطهیر با آب یخ را به‌جا آوردند و سالی امن و امان برای کشورشان طلبیدند. کاهنان جوان نخست خود را با خواندن اوراد و رقص سنتی گرم کردند و سپس آب یخ را بر شانه‌ها ریختند. زمان انجام سنت غسل سالانه که دایکان میزوگی نامیده می‌شود، طبق تقویم سنتی، سردترین وقت سال است و مراسم امسال در دمای منفی ۲.۶ درجه اجرا شد.

کاهنان جوان آیین شینتو در ژاپن، آیین سنتی تطهیر با آب یخ را به‌جا آوردند و سالی امن و امان برای کشورشان طلبیدند. کاهنان جوان نخست خود را با خواندن اوراد و رقص سنتی گرم کردند و سپس آب یخ را بر شانه‌ها ریختند. زمان انجام سنت غسل سالانه که دایکان میزوگی نامیده می‌شود، طبق تقویم سنتی، سردترین وقت سال است و مراسم امسال در دمای منفی ۲.۶ درجه اجرا شد.

تازه‌ترین ویدیو