ویدئو؛ هفته مد داکار به‌دلیل شیوع کرونا در جنگل بائوباب برگزار شد

ویدیوها. ویدئو؛ هفته مد داکار به‌دلیل شیوع کرونا در جنگل بائوباب برگزار شد

هجدهمین دوره هفته مد داکار برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در جنگل بائوباب سنگال برگزار شد. بائوباب درختان بزرگی هستند که در مناطق محدودی از آفریقا و ماداگاسکار رشد می‌کند.

هجدهمین دوره هفته مد داکار برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در جنگل بائوباب سنگال برگزار شد. بائوباب درختان بزرگی هستند که در مناطق محدودی از آفریقا و ماداگاسکار رشد می‌کند.

آداما ندیایه، مسئول برگزاری این هفته مد گفت: «با کووید، باید خلاق باشیم. باید راه حل پیدا می‌کردم و بیش از همه باید از لغو این هفته مد جلوگیری می‌کردم. و در نهایت در اینجا فکر می‌کنم به اندازه کافی فضا برای نفس کشیدن وجود دارد.»

در هفته مد داکار، طراحان آخرین مدهای آفریقای غربی را به نمایش می‌گذارند.

تازه‌ترین ویدیو