آخرین وداع با مارادونا در خیابان های بوینس آیرس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آخرین وداع با مارادونا در خیابان های بوینس آیرس

صدها هزار نفر از هواداران فوتبال آرژانتین و عاشقان دیگو مارادونا، در مسیر انتقال پیکر او از بیمارستان تا کاخ ریاست جمهوری حضوریافتند تا برای آخرین بار با «پسرزرین فوتبال» آرژانتین وداع کنند. در روز بیست و پنج نوامبر، مارادونا در شصت سالگی دراثر سکته قلبی درگذشت.

صدها هزار نفر از هواداران فوتبال آرژانتین و عاشقان دیگو مارادونا، در مسیر انتقال پیکر او از بیمارستان تا کاخ ریاست جمهوری حضوریافتند تا برای آخرین بار با «پسرزرین فوتبال» آرژانتین وداع کنند. در روز بیست و پنج نوامبر، مارادونا در شصت سالگی دراثر سکته قلبی درگذشت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست