ویدئو؛ گودال نزدیک بود خودرویی را به ناگهان در لس‌آنجلس ببلعد

ویدیوها. ویدئو؛ گودال نزدیک بود خودرویی را به ناگهان در لس‌آنجلس ببلعد

فروریختن ناگهانی خیابانی در لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا نزدیک بود یک دستگاه خودروی پارک شده را به کام گودالی بکشد که بر اثر شکستگی لوله آب و فروریزی کف خیابان ایجاد شده بود. در این حادثه و هنگامی که کف خیابان دهان باز کرد هیچ سرنشینی داخل خودروی ون نبود و به کسی آسیبی نرسید.

فروریختن ناگهانی خیابانی در لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا نزدیک بود یک دستگاه خودروی پارک شده را به کام گودالی بکشد که بر اثر شکستگی لوله آب و فروریزی کف خیابان ایجاد شده بود. در این حادثه و هنگامی که کف خیابان دهان باز کرد هیچ سرنشینی داخل خودروی ون نبود و به کسی آسیبی نرسید.

تازه‌ترین ویدیو