نورآوری در آموزش الکترونیکی، شیوه‌های آموزشی که ماندگار خواهد شد

نورآوری در آموزش الکترونیکی، شیوه‌های آموزشی که ماندگار خواهد شد

«ابتکار در آموزش فقط این نیست که مطالب درسی را به‌شکل آنلاین ارائه کنیم. باید برنامهٔ‌ درسی، شیوهٔ تدریس، و حتی ترتیب فعالیت‌های آموزشی نوآورانه باشد.»

تازه‌ترین ویدیو