ویدئوی آتش‌سوزی بزرگ در ایالت کلرادوی آمریکا

ویدئوی آتش‌سوزی بزرگ در ایالت کلرادوی آمریکا

آتش‌سوزی بزرگ در ایالت کلرادوی آمریکا روز پنجشنبه «بزرگراه ۱۲۵» را نیز فرا گرفت و شدت باد و دود ناشی از آتش‌سوزی مهار شعله‌های سرکش در کانون حریق را برای آتش‌نشانان ممکن نکرد. کلانتر «گرند کانتی» زیان ناشی از این آتش سوزی را «زیاد» توصیف کرده است. آتش‌سوزی که در نزدیکی «گرایمز پیک» واقع در «جنگل ملی اِراپاهو» ایالت کلرادو آغاز شد تاکنون ۱۷۰ هزار هکتار را سوزانده است. تنها ۵ درصد از این آتش‌سوزی بزرگ مهار شده و تخلیه ساکنان در سراسر ناحیه «گرند کانتی» ادامه دارد.

آتش‌سوزی بزرگ در ایالت کلرادوی آمریکا روز پنجشنبه «بزرگراه ۱۲۵» را نیز فرا گرفت و شدت باد و دود ناشی از آتش‌سوزی مهار شعله‌های سرکش در کانون حریق را برای آتش‌نشانان ممکن نکرد. کلانتر «گرند کانتی» زیان ناشی از این آتش سوزی را «زیاد» توصیف کرده است. آتش‌سوزی که در نزدیکی «گرایمز پیک» واقع در «جنگل ملی اِراپاهو» ایالت کلرادو آغاز شد تاکنون ۱۷۰ هزار هکتار را سوزانده است. تنها ۵ درصد از این آتش‌سوزی بزرگ مهار شده و تخلیه ساکنان در سراسر ناحیه «گرند کانتی» ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو