نبرد سیل‌زدگان ویتنامی با طبیعت برای زنده ماندن

ویدیوها. نبرد سیل‌زدگان ویتنامی با طبیعت برای زنده ماندن

انسان‌هایی که تا گردن در آب فرو رفته یا اگر شانس بیاورند، قایقی گیر آورده و با آن جان خود و خانواده را نجات می‌دهند و وسایلی را نیز با خود برمی‌دارند؛ اینها صحنه‌هایی است که سیل‌زدگان در استان کوانگ‌بینه واقع در مرکز ویتنام شاهد آنند. چند هفته بارندگی شدید در این استان سبب جاری شدن سیل، طغیان رودها و آب‌گرفتگی شدید در این منطقه شده است؛ سیل بنیان‌کنی که تا کنون جان بیش از ۱۱۰ نفر از ساکنان منطقه را گرفته است.

انسان‌هایی که تا گردن در آب فرو رفته یا اگر شانس بیاورند، قایقی گیر آورده و با آن جان خود و خانواده را نجات می‌دهند و وسایلی را نیز با خود برمی‌دارند؛ اینها صحنه‌هایی است که سیل‌زدگان در استان کوانگ‌بینه واقع در مرکز ویتنام شاهد آنند. چند هفته بارندگی شدید در این استان سبب جاری شدن سیل، طغیان رودها و آب‌گرفتگی شدید در این منطقه شده است؛ سیل بنیان‌کنی که تا کنون جان بیش از ۱۱۰ نفر از ساکنان منطقه را گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو