نمایش مد زنان برای نشان دادن گوناگونی در پای برج ایفل

ویدیوها. نمایش مد زنان برای نشان دادن گوناگونی در پای برج ایفل

حدود ۵۰۰ زن مدل که از فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی آمده بودند، روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر (۶ مهر) در پای برج ایفل رژه رفتند. این زن‌ها غالبا در هیئت متعارف مدل‌های حرفه‌ای نبودند، بلکه بیشتر آنها را افراد چاق، قد کوتاه و با بدن‌های معمولی تشکیل می‌دادند که عمدتا با لباس زیر به سبک دهه ۹۰ در فضای باز رژه می‌رفتند. برگزارکنندگان این رویداد گفته‌اند که هدف آنها نشان دادن «گوناگونی» افراد و مثبت نشان دادن لباس پوشیدن برای همه نوع فرم بدن و شکل عادی افراد بوده است.

حدود ۵۰۰ زن مدل که از فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی آمده بودند، روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر (۶ مهر) در پای برج ایفل رژه رفتند. این زن‌ها غالبا در هیئت متعارف مدل‌های حرفه‌ای نبودند، بلکه بیشتر آنها را افراد چاق، قد کوتاه و با بدن‌های معمولی تشکیل می‌دادند که عمدتا با لباس زیر به سبک دهه ۹۰ در فضای باز رژه می‌رفتند. برگزارکنندگان این رویداد گفته‌اند که هدف آنها نشان دادن «گوناگونی» افراد و مثبت نشان دادن لباس پوشیدن برای همه نوع فرم بدن و شکل عادی افراد بوده است.

تازه‌ترین ویدیو