تصاویری از سوگواری عاشورا در تهران زیر سایه همه‌گیری کرونا

ویدیوها. تصاویری از سوگواری عاشورا در تهران زیر سایه همه‌گیری کرونا

عزاداری ماه محرم امسال با مجوز دولت و دستگاه‌های متولی نظارت بر کنترل بحران سلامت ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ به شکلی متفاوت در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران برگزار شد. زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مهم‌ترین توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری عزاداری‌های ماه محرم بود. در این توصیه‌ها همچنین از شهروندان خواسته شده بود تنها در اماکن و فضاهای باز و حداکثر به مدت دو ساعت عزاداری کنند و از برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع نذورات و چای بپرهیزند. برغم آنکه برخی رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از مراسم عاشورا از رعایت نکات توصیه شده خبر دادند اما برخی تصاویر عزاداری در گوشه و کنار شهر تهران و دیگر شهرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حکایت از برپایی مراسم به سیاق سالهای گذشته داشت.

عزاداری ماه محرم امسال با مجوز دولت و دستگاه‌های متولی نظارت بر کنترل بحران سلامت ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ به شکلی متفاوت در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران برگزار شد. زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مهم‌ترین توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری عزاداری‌های ماه محرم بود. در این توصیه‌ها همچنین از شهروندان خواسته شده بود تنها در اماکن و فضاهای باز و حداکثر به مدت دو ساعت عزاداری کنند و از برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع نذورات و چای بپرهیزند. برغم آنکه برخی رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از مراسم عاشورا از رعایت نکات توصیه شده خبر دادند اما برخی تصاویر عزاداری در گوشه و کنار شهر تهران و دیگر شهرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حکایت از برپایی مراسم به سیاق سالهای گذشته داشت.

تازه‌ترین ویدیو