تظاهرات ضد ماسک در لندن

ویدیوها. تظاهرات ضد ماسک در لندن

ده‌ها تن از شهروندان بریتانیا در پایتخت این کشور علیه مقررات پوشش ماسک در برابر خطر شیوع کرونا اعتراض کردند. این افراد روز یکشنبه با تجمع در هاید پارک واقع در قلب لندن با حمل پلاکاردها و سر دادن شعار مخالفت خود را با قانون دولتی پوشیدن ماسک در فضای عمومی اعلام کرده و پوشاندن صورت را مخالف آزادی و حق پوشش خواندند.

ده‌ها تن از شهروندان بریتانیا در پایتخت این کشور علیه مقررات پوشش ماسک در برابر خطر شیوع کرونا اعتراض کردند. این افراد روز یکشنبه با تجمع در هاید پارک واقع در قلب لندن با حمل پلاکاردها و سر دادن شعار مخالفت خود را با قانون دولتی پوشیدن ماسک در فضای عمومی اعلام کرده و پوشاندن صورت را مخالف آزادی و حق پوشش خواندند.

تازه‌ترین ویدیو