هزاران تظاهرکننده در هنگ‌کنگ سالگرد آغاز اعتراض‌ها را گرامی داشتند

ویدیوها. هزاران تظاهرکننده در هنگ‌کنگ سالگرد آغاز اعتراض‌ها را گرامی داشتند

هزاران نفر از ساکنان هنگ کنگ روز جمعه در اولین سالگرد آغاز درگیری ها بین معترضان و پلیس این منطقه به طور دسته جمعی سرود اعتراض آمیز خواندند.

هزاران نفر از ساکنان هنگ کنگ روز جمعه در اولین سالگرد آغاز درگیری ها بین معترضان و پلیس این منطقه به طور دسته جمعی سرود اعتراض آمیز خواندند.

آنها همچنین شعارهایی علیه دولت محلی هنگ کنگ سر دادند. ناآرامی ها در هنگ کنگ یک سال پیش همزمان با تدوین لایحه استرداد متهمان به چین آغاز شد. 

خواسته های معترضان با بروز درگیری بین آنها و پلیس ضدشورش به تدریج از پس گرفتن لایحه استرداد متهمان به چین فراتر رفت. به این ترتیب هر چند دولت محلی هنگ کنگ از تصویب این لایحه صرف نظر کرد اما اعتراض ها ادامه یافت.

تازه‌ترین ویدیو