سالگرد اعتراض چند میلیون نفری هنگ کنگ در یک مرکز خرید
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سالگرد اعتراض چند میلیون نفری هنگ کنگ در یک مرکز خرید

صدها نفر از معترضان دولت چین در نخستین سالگرد تظاهرات چند میلیون نفری در یک مرکز خرید در هنگ کنگ تجمع کرده و شعار دادند. هسته اعتراض‌های میلیونی در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ علیه قانون استرداد متهمان یک سال پیش شکل گرفت و به مدت هفت ماه در قالب راهپیمایی‌های گسترده و اغلب خشونت‌بار ادامه یافت.

صدها نفر از معترضان دولت چین در نخستین سالگرد تظاهرات چند میلیون نفری در یک مرکز خرید در هنگ کنگ تجمع کرده و شعار دادند. هسته اعتراض‌های میلیونی در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ علیه قانون استرداد متهمان یک سال پیش شکل گرفت و به مدت هفت ماه در قالب راهپیمایی‌های گسترده و اغلب خشونت‌بار ادامه یافت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست