شکلات ویروس کرونا در فرانسه

ویدیوها. شکلات ویروس کرونا در فرانسه

یک قنّاد فرانسوی شکلاتی به شکل ویروس کرونا درست می‌کند. ژان فرانسوا پِرِه می‌گوید که مشتری‌هایش از دیدن این شکلات شگفت‌زده می‌شوند و باعث می‌شود در این دوران سخت لبخندی به لبشان بیاید.

یک قنّاد فرانسوی شکلاتی به شکل ویروس کرونا درست می‌کند. ژان فرانسوا پِرِه می‌گوید که مشتری‌هایش از دیدن این شکلات شگفت‌زده می‌شوند و باعث می‌شود در این دوران سخت لبخندی به لبشان بیاید.

او می‌افزاید: «در این زمانه که پر از نگرانی و تشویش است مهم است که بتوانیم خودمان را آٰرام کنیم و یکی از بهترین راه‌ها برای غلبه بر ترس‌مان لبخند زدن است.»

تازه‌ترین ویدیو