برگزاری مسابقه بوسه خلاقانه به مناسبت روز ولنتاین

ویدیوها. برگزاری مسابقه بوسه خلاقانه به مناسبت روز ولنتاین

بیست و سه زوج در آستانه روز ولنتاین در مسابقه بوسه خلاقانه که در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار شد شرکت کردند.

بیست و سه زوج در آستانه روز ولنتاین در مسابقه بوسه خلاقانه که در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار شد شرکت کردند.

مطابق قانون این مسابقه شرکت‌کنندگان باید در طول یک ساعت مهارت خود را در بوسیدن عاشقانه (فرنچ کیس) به نمایش می‌گذاشتند. در این میان زوجی همزمان با بوسیدن مستمر لبان یکدیگر، رقصیدند و زوجی به بازی پرداختند و زوجی هم شعر عاشقانه نوشتند. برنده این مسابقه که زوج نقاش بود، هزینه یک سفر پایان هفته عاشقانه را از برگزار کنندگان این مسابقه دریافت کرد.

تازه‌ترین ویدیو