معترضان لبنانی با شعار «اعتماد بی اعتماد» با پلیس درگیر شدند

ویدیوها. معترضان لبنانی با شعار «اعتماد بی اعتماد» با پلیس درگیر شدند

گروه‌هایی از معترضان لبنانی با پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «اعتماد، بی اعتماد» به رأی اعتماد مجلس ملی به نخست وزیر جدید اعتراض کردند. نیروهای امنیتی لبنان در روز سه‌شنبه با بستن راه‌های منتهی به مجلس به روی معترضان در مرکز پایتخت، بیروت، با آنان درگیر شدند.

گروه‌هایی از معترضان لبنانی با پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «اعتماد، بی اعتماد» به رأی اعتماد مجلس ملی به نخست وزیر جدید اعتراض کردند. نیروهای امنیتی لبنان در روز سه‌شنبه با بستن راه‌های منتهی به مجلس به روی معترضان در مرکز پایتخت، بیروت، با آنان درگیر شدند.

تازه‌ترین ویدیو