تندباد کیارا در ساحل هلند

ویدیوها. تندباد کیارا در ساحل هلند

طوفان کیارا روز یکشنبه سواحل هلند را در نوردید. یک شاهد عینی تصویری را از وزش باد شدید در ساحل ثبت کرده است.

طوفان کیارا روز یکشنبه سواحل هلند را در نوردید. یک شاهد عینی تصویری را از وزش باد شدید در ساحل ثبت کرده است.

این طوفان یکشنبه همزمان به سه کشور فرانسه، بلژیک و هلند رسید و مقامات بسیاری از نقاط اروپا نسبت به وزش بادهای شدید و جاری شدن سیل به شهروندان هشدار داده‌اند.

در اثر این طوفان تاکنونی تعدادی بنا آسیب دیده، برق در برخی مناطق قطع شد همچنین آمدوشد عمومی نیز در مناطقی مختل، و شماری از پروازها لغو شد.

تازه‌ترین ویدیو