زنجیره فمینیستی برای محکوم کردن تبعیض و خشونت علیه زنان در مادرید
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

زنجیره فمینیستی برای محکوم کردن تبعیض و خشونت علیه زنان در مادرید

حدود ۷ هزار زن روز شنبه زنجیره‌ فمنیستی ۷ کیلومتری در بخش مرکزی مادرید پایتخت اسپانیا تشکیل دادند تا به تبعیض و خشونت علیه زنان اعتراض کنند.

حدود ۷ هزار زن روز شنبه زنجیره‌ فمنیستی ۷ کیلومتری در بخش مرکزی مادرید پایتخت اسپانیا تشکیل دادند تا به تبعیض و خشونت علیه زنان اعتراض کنند.

این اقدام که یک ماه پیش از تظاهرات ۸ مارس انجام می گیرد با زنانی که لباس‌های بنفش یا چتر در دست داشتند اجرا شد. زنان مشارکت کننده در پایان مانیفستی را در میدان «پورتا دل سول» خواندند.

آنا یکی از شرکت کنندگان می گوید که این زنجیره فمنیستی آغاز یک ماه شورش فمینیستی تا روز ۸ مارس روز زن است.

شرکت کنندگان خواستار تغییرات اساسی در همه ابعاد زندگی اجتماعی هستند که در آنها زنان با تبعیض و خشونت مواجه اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست