«دهکده عود» در ویتنام؛ تولید چوب‌های عود برای سال نو چینی

ویدیوها. «دهکده عود» در ویتنام؛ تولید چوب‌های عود برای سال نو چینی

این روستایی که در ویدئو می بینید «دهکده عود» در حومه هانوی، پایتخت ویتنام است که اکثر ساکنانش به تولید چوب‌های عود برای سال نو چینی مشغولند.

این روستایی که در ویدئو می بینید «دهکده عود» در حومه هانوی، پایتخت ویتنام است که اکثر ساکنانش به تولید چوب‌های عود برای سال نو چینی مشغولند.

تولید چوپ‌های خوش بوی عود یکی از منابع مهم درآمد بسیاری از ساکنان این روستاست.

ساکنان چوب‌های عود را در محلی خشک در هوای آزاد می‌گذارند تا این چوب‌ها خشک شوند و برای سوزاندن آماده شوند. روستائیان سپس این عودهای خشک شده را دسته دسته جمع می کنند و برای فروش به بازار می‌فرستند.

سال نو چینی ۲۵ ژانویه است و مردم با فرا رسیدن سال نو اقدام به سوزاندن چوب‌های عود به یاد نزدیکانی می کنند که فوت کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو