پلیس هنگ کنگ به سوی معترضان قانون ممنوعیت ماسک گاز اشک‌آور پرتاب کرد

ویدیوها. پلیس هنگ کنگ به سوی معترضان قانون ممنوعیت ماسک گاز اشک‌آور پرتاب کرد

پلیس هنگ کنگ روز یکشنبه برای متفرق کردن هزاران تن از شهروندانی که برای اعتراض به قانون جدید به خیابان آمده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کرد.

پلیس هنگ کنگ روز یکشنبه برای متفرق کردن هزاران تن از شهروندانی که برای اعتراض به قانون جدید به خیابان آمده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کرد.

راهپیمایان به شیوه‌های مختلف از جمله آب ریختن و روشن کردن آتش تلاش کردند تا اثر گاتز اشک‌آور را از بین ببرند.

مهم‌ترین بخش قانون جدید هنگ کنگ موسوم به «قانون وضعیت اضطراری» مربوط به ممنوعیت ماسک و نقاب در راهپیمایی است، اما راهپیمایان در روز یکشنبه بدون توجه به این ممنوعیت، قانون جدید را به چالش کشیدند.

تازه‌ترین ویدیو