تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس

ویدیوها. تغییرات آب و هوایی؛ از جنگل‌سوزی آمازون تا ذوب یخچال‌های طبیعی سوییس

با همکاری

«محاسبه اخیر نشان می‌دهد که سطح یخچال طبیعی پلین مورت ظرف ۱۰ تا ۱۱ ماه گذشته تا کنون حدود یک متر و ۴۰ سانتیمتر کاهش داشته‌ است.»

تازه‌ترین ویدیو