بریتانیا؛ گلف بازی در کلیسای شهر روچستر
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بریتانیا؛ گلف بازی در کلیسای شهر روچستر

بخشی از کلیسای جامع شهر روچستر انگلستان که «بزرگراه بهشت» نام دارد، به یک زمین کوچک گلف تبدیل شده است.

بخشی از کلیسای جامع شهر روچستر انگلستان که «بزرگراه بهشت» نام دارد، به یک زمین کوچک گلف تبدیل شده است.

هدف از این ابتکار عمل که از سوی دو تن از کشیشان کلیسا برای مدت دو ماه به اجرا گذاشته شده و «عبادت و بازی» (pray and play) نام دارد، جذب جوانان به کلیسا است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست