ویدئو؛ تخریب ساختمان ۲۰ طبقه در آلمان

ویدیوها. ویدئو؛ تخریب ساختمان ۲۰ طبقه در آلمان

یک ساختمان ۲۰ طبقه در شهر دویسبورگ آلمان به شکل کنترل شده تخریب شد. مقامات شهرداری دویسبورگ این برج متعلق به دهه هفتاد میلادی را به منظور ایجاد فضای بیشتر در شهر برای ساخت بناهای تازه تخریب کردند. برای تخریب این ساختمان حدود ۲۹۰ کیلوگرم ماده منفجره به کار گرفته شد. شهر دویسبورگ در منطقه صنعتی آلمان موسوم به روهر قرار دارد و بناست شماری دیگر از برج‌های این شهر برای توسعه فضای شهری تخریب شوند.

یک ساختمان ۲۰ طبقه در شهر دویسبورگ آلمان به شکل کنترل شده تخریب شد. مقامات شهرداری دویسبورگ این برج متعلق به دهه هفتاد میلادی را به منظور ایجاد فضای بیشتر در شهر برای ساخت بناهای تازه تخریب کردند. برای تخریب این ساختمان حدود ۲۹۰ کیلوگرم ماده منفجره به کار گرفته شد. شهر دویسبورگ در منطقه صنعتی آلمان موسوم به روهر قرار دارد و بناست شماری دیگر از برج‌های این شهر برای توسعه فضای شهری تخریب شوند.

تازه‌ترین ویدیو