جنجال «دعوای لنگه‌کفشی» دو نماینده مجلس هند

ویدیوها. جنجال «دعوای لنگه‌کفشی» دو نماینده مجلس هند

پس از آن‌که فیلمی از صحنه نزاع میان دو نماینده مجلس هند با کفش به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مقامات حزبی تصمیم به تنبیه انضباطی آنان گرفتند.

پس از آن‌که فیلمی از صحنه نزاع میان دو نماینده مجلس هند با کفش به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مقامات حزبی تصمیم به تنبیه انضباطی آنان گرفتند.

این منازعه روز ۶ مارس در ایالت اوتار پرادش در شمال هند رخ داد.

«شارد تریپاتی» و «پاکش باغل» دو نماینده متعلق به حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» در جریان بحث بر سر حک شماری اسامی روی سنگ یادبود یک پروژه با یکدیگر گلاویز شدند.

کفش در فرهنگ هند کثیف محسوب می‌شود و استفاده از آن در دعوا به طور ویژه بار توهین آمیز دارد.

نمایندگان از کار خود عذرخواهی کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو