چابهار؛ تلاش‌ برای جذب سرمایه‌گذاران در سایۀ معافیت از تحریم‌های آمریکا

چابهار؛ تلاش‌ برای جذب سرمایه‌گذاران در سایۀ معافیت از تحریم‌های آمریکا

عبدالرحیم کردی: توافقنامۀ چابهار بین ایران و هند و افغانستان، زمینۀ خوبی برای حضور آن دسته سرمایه‌گذاران افغان، هندی، چینی و همینطور برای سرمایه‌گذاران اروپایی است که قصد حضور در بازارهای منطقه را دارند.

تازه‌ترین ویدیو