ایجاد زیست‌بانک‌های نمونه‌ یاخته‌های سرطانی چه کمکی به پزشکان می‌کند؟

ویدیوها. ایجاد زیست‌بانک‌های نمونه‌ یاخته‌های سرطانی چه کمکی به پزشکان می‌کند؟

با همکاری The European Commission

بانک‌های اطلاعات پزشکی راه را برای تشخیص سریع سرطان و سایر بیماری‌های پیچیده هموار خواهد کرد. این دقیقا همان کاری است که پژوهشگران اروپایی مشغول انجام آن هستند: راه‌اندازی زیرساخت‌های مشترک برای نگهداری و دسترسی به نمونه یاخته‌های سرطانی

مطالب بیشتر از جهان آینده

تازه‌ترین ویدیو