چین؛ عملیات نجات سیل‌زدگان گرفتار در دکل برق فشار قوی

چین؛ عملیات نجات سیل‌زدگان گرفتار در دکل برق فشار قوی

واحدهای نظامی و نیروهای محلی موفق شدند جان هشت متخصص برق گرفتار شده در طوفان و سیل را نجات دهند.

واحدهای نظامی و نیروهای محلی موفق شدند جان هشت متخصص برق گرفتار شده در طوفان و سیل را نجات دهند.

این متخصصان که بر روی یک دکل برقی در شمال چین و در نزدیکی مرز مغولستان درحال انجام ماموریت بودند با شروع ناگهانی طوفان و سیل غافلگیر شده و نتوانستند از منطقه خارج شوند.

گروه امداد که با هلی‌کوپتر به منطقه اعزام شده بود نتوانست به دکل برق فشار قوی نزدیک شود و سیل‌زدگان را نجات دهد. به همین علت مردم محلی به کمک حادثه‌دیدگان شتافته و با اتصال طناب بین دکل برق و سمت دیگر رودخانه مسیری را ایجاد کردند تا جان آنان را نجات دهند.

در نهایت با همکاری میان نظامیان و مردم محلی این متخصصان نجات یافته و به محل امن منتقل شدند.

تازه‌ترین ویدیو