اجرای نمایش هنری در اسپانیا به یاد پناهجویان قربانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اجرای نمایش هنری در اسپانیا به یاد پناهجویان قربانی

کمیسیون یاری به پناهندگان در اسپانیا نمایشی هنری را به مناسبت روز جهانی پناهندگان اجرا کرد.

کمیسیون یاری به پناهندگان در اسپانیا نمایشی هنری را به مناسبت روز جهانی پناهندگان اجرا کرد.

شرکت‌کنندگان در این نمایش هنری تی‌-شرت‌هایی را که بر روی آن کلماتی چون «مقتول»، «قربانی تجاوز» و «قربانی شکنجه» نوشته شده بود به تن داشتند و بعد از راه رفتن در محوطه بر روی زمین می‌افتادند تا به طور نمادین یاد ۱۳ هزار و ۱۲۹ قربانی خشونت‌های گروهی در السالوادور، هندوراس و گوآتمالا را گرامی بدارند.

کمیسیون یاری به پناهندگان معقتد است که دولت اسپانیا برای یاری به پناهجویان تلاش کافی نمی‌کند و باید کسانی را که نیاز به کمک دارند به پناهندگی بپذیرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست