گلچین ویديوهای بدون شرح هفته؛ از بالن خورشیدی تا عروسک‌های ازدواج شاهزاده هری

ویدیوها. گلچین ویديوهای بدون شرح هفته؛ از بالن خورشیدی تا عروسک‌های ازدواج شاهزاده هری

گلچین ویدیوهای بدون شرح این هفته را از بالنی شروع میکنیم که با انرژی خورشیدی بر فراز نواحی مختلفی در فرانسه پرواز می‌کند. بعد از آن به طوفانی در فورت‌والتن واقع در فلوریدای آمریکا می‌رویم. از آمریکای شمالی به پایتخت نیکاراگوآ می‌رویم، جایی که بعد از اعتراض به سیاست جدید دولت به شرایط و صندوق بازنشستگی، معترضین مغازه‌ها را تخریب کردند. بعد از آن به طبیعت سوئد رفته و به تماشای گوزن‌های وحشی شمال اروپا می‌نشینیم. از اروپای شمالی به همسایه ایران، ارمنستان و بزرگداشت کشته‌شدگان در ماجرای نسل‌کشی ارمنیان در دوران عثمانی ترکیه می‌رویم. بعد از توقف کوتاهی در لندن و آتش‌ توپ‌ها به مناسبت تولد شاهزاده نورسیده خاندان سلنتی به نیوجرسی آمریکا رفته و به تماشای عروسک‌های ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل می‌نشینیم. به ژاپن رفته و شاهد رباتی ژاپن نشسته که در عرض ۶۰ ثانیه به خودرو تبدیل می‌شود. بعد از آن یک وکیل آمریکایی که از وکالت خسته شده است، شروع به ساختن لگو می‌کند و سوپرمن را می‌سازد. در آخرین قسمت گلچین هفته به کره جنوبی و به تماشای دیدار تاریخی دو رهبر کره و کاشت درخت صلح می‌نشینیم.

گلچین ویدیوهای بدون شرح این هفته را از بالنی شروع میکنیم که با انرژی خورشیدی بر فراز نواحی مختلفی در فرانسه پرواز می‌کند. بعد از آن به طوفانی در فورت‌والتن واقع در فلوریدای آمریکا می‌رویم. از آمریکای شمالی به پایتخت نیکاراگوآ می‌رویم، جایی که بعد از اعتراض به سیاست جدید دولت به شرایط و صندوق بازنشستگی، معترضین مغازه‌ها را تخریب کردند. بعد از آن به طبیعت سوئد رفته و به تماشای گوزن‌های وحشی شمال اروپا می‌نشینیم. از اروپای شمالی به همسایه ایران، ارمنستان و بزرگداشت کشته‌شدگان در ماجرای نسل‌کشی ارمنیان در دوران عثمانی ترکیه می‌رویم. بعد از توقف کوتاهی در لندن و آتش‌ توپ‌ها به مناسبت تولد شاهزاده نورسیده خاندان سلنتی به نیوجرسی آمریکا رفته و به تماشای عروسک‌های ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل می‌نشینیم. به ژاپن رفته و شاهد رباتی ژاپن نشسته که در عرض ۶۰ ثانیه به خودرو تبدیل می‌شود. بعد از آن یک وکیل آمریکایی که از وکالت خسته شده است، شروع به ساختن لگو می‌کند و سوپرمن را می‌سازد. در آخرین قسمت گلچین هفته به کره جنوبی و به تماشای دیدار تاریخی دو رهبر کره و کاشت درخت صلح می‌نشینیم.

تازه‌ترین ویدیو