شلیک توپ‌ها در لندن به سلامتی شاهزاده نوقدم

شلیک توپ‌ها در لندن به سلامتی شاهزاده نوقدم

توپ‌ها به پاس تولد شاهزاده تازه بریتانیا در هاید پارک لندن به غرش درآمدند و مراسم رژه و نمایش رزمی به اجرا درآمد.

توپ‌ها به پاس تولد شاهزاده تازه بریتانیا در هاید پارک لندن به غرش درآمدند و مراسم رژه و نمایش رزمی به اجرا درآمد.

همچنین روز سه شنبه ناقوس کلیسای معروف «وست مینستر ابی» برای بزرگداشت عضو نوقدم خاندان سلطنتی به صدا درآمد.

تازه‌ترین ویدیو