شلیک توپ‌ها در لندن به سلامتی شاهزاده نوقدم

ویدیوها. شلیک توپ‌ها در لندن به سلامتی شاهزاده نوقدم

توپ‌ها به پاس تولد شاهزاده تازه بریتانیا در هاید پارک لندن به غرش درآمدند و مراسم رژه و نمایش رزمی به اجرا درآمد.

توپ‌ها به پاس تولد شاهزاده تازه بریتانیا در هاید پارک لندن به غرش درآمدند و مراسم رژه و نمایش رزمی به اجرا درآمد.

همچنین روز سه شنبه ناقوس کلیسای معروف «وست مینستر ابی» برای بزرگداشت عضو نوقدم خاندان سلطنتی به صدا درآمد.

تازه‌ترین ویدیو