خیابان‌های ریو دو ژانیرو زیر پای رقصندگان سامبا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

خیابان‌های ریو دو ژانیرو زیر پای رقصندگان سامبا

 صدها نفر از مردم ریو دو ژانیروی برزیل در کارناوال رقص سامبا شرکت کردند. این کارناوال به صورت رقابتی برگزار شد و در آن هر کدام از مدارس رقص سامبای ریو دو ژانیرو برنامه خود را اجرا کردند و در معرض قضاوت داوران قرار گرفتند. 

 صدها نفر از مردم ریو دو ژانیروی برزیل در کارناوال رقص سامبا شرکت کردند. این کارناوال به صورت رقابتی برگزار شد و در آن هر کدام از مدارس رقص سامبای ریو دو ژانیرو برنامه خود را اجرا کردند و در معرض قضاوت داوران قرار گرفتند. 

رقص سامبا ریشه در قاره آفریقا دارد و برای نخستین بار توسط برده‌های آفریقای وارد قاره آمریکا شد. این رقص با موسیقی بومی و سنت استعمارگران درآمیخت به صورت کنونی درآمد. 

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست