پایان نشست تغییرات اقلیمی: نورافشانی ایفل با انرژی حاصل از روغن گیاهی

ویدیوها. پایان نشست تغییرات اقلیمی: نورافشانی ایفل با انرژی حاصل از روغن گیاهی

بناهای تاریخی و مشهور پاریس سه شنبه شب با نورهایی رنگ آمیزی شد که از ژنراتورهایی تولید شده بود که با روغن گیاهی کار می‌کردند. اقدامی نمادین در بخش پایانی اجلاس تغییرات اقلیمی در پاریس که بدنبال استفاده از انرژی پاک و کاهش گازهای گلخانه‌ای است.

بناهای تاریخی و مشهور پاریس سه شنبه شب با نورهایی رنگ آمیزی شد که از ژنراتورهایی تولید شده بود که با روغن گیاهی کار می‌کردند. اقدامی نمادین در بخش پایانی اجلاس تغییرات اقلیمی در پاریس که بدنبال استفاده از انرژی پاک و کاهش گازهای گلخانه‌ای است.

در این اقدام برج ایفل و کلیسای «سکره کر» پاریس با برقی که از روغن گیاهی تولید شده بود نورافشانی شد.

اجلاس تغییرات اقلیمی روز سه شنبه تحت عنوان «یک زمین» به کار خود پایان داد. هدف این اجلاس بررسی راههای مقابله با گرمایش زمین بود که با حضور دهها تن از مقامات کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو