چهره ترامپ پشت سر مشتریان یک آرایشگر تایوانی

ویدیوها. چهره ترامپ پشت سر مشتریان یک آرایشگر تایوانی

یک آرایشگر با ذوق تایوانی با مهارت بسیار نقش چهره ترامپ را روی موهای پشت سر مشتریان خود در می‌آورد. او با اصلاح موهای مشتری و رنگ کردن بخشی از موها حتی کاکل معروف رییس جمهوری آمریکا را هم درست مثل خودش تقلید می کند.

یک آرایشگر با ذوق تایوانی با مهارت بسیار نقش چهره ترامپ را روی موهای پشت سر مشتریان خود در می‌آورد. او با اصلاح موهای مشتری و رنگ کردن بخشی از موها حتی کاکل معروف رییس جمهوری آمریکا را هم درست مثل خودش تقلید می کند.

تازه‌ترین ویدیو