اولین جشن کریسمس برای ملانیا ترامپ در کاخ سفید

ویدیوها. اولین جشن کریسمس برای ملانیا ترامپ در کاخ سفید

 از تزئینات ویژه جشن کریسمس در کاخ سفید با حضور ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا رونمایی به عمل آمد.

 از تزئینات ویژه جشن کریسمس در کاخ سفید با حضور ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا رونمایی به عمل آمد.

در تزئینات امسال درختی ویژه نظامیان آمریکایی به چشم می خورد.

ملانیا ترامپ در مراسم رونمایی از تزئینات ویژه جشن کریسمس از «هیجان» خانواده اش برای برگزاری اولین جشن کریسمس در کاخ سفید سخن گفت.

در ساختمان کنگره آمریکا نیز درختی ویژه جشن کریسمس نصب شده است.      

تازه‌ترین ویدیو